Museumarchief

Inventaris van het archief van Stichting Klompenmuseum Gebr. Wietzes

1985 – 2010

Het archief van het museum is toegankelijk voor belangstellenden. Wilt u onderzoek doen in het archief van de Stichting Klompenmuseum Gebr. Wietzes dan wordt de volgende procedure gevolgd:

  • u dient hiervoor schriftelijk een verzoek in bij het bestuur van de Stichting.
  • het bestuur beslist, eventueel na intern overleg.
  • indien het bestuur besluit om akkoord te gaan met het onderzoek, dan wordt dit door gegeven aan de archivaris en/of conservator zodat zij een afspraak kunnen maken met de onderzoeker.
  • de archivaris en/of conservator zullen de te onderzoeken documenten dan uit het archief halen en overhandigen aan de onderzoeker.
  • de onderzoeker mag de stukken bestuderen in het Klompenmuseum, maar deze nooit meenemen.
  • de onderzoeker stelt een kopie van het onderzoek beschikbaar aan het bestuur van de Stichting.

archief museum-archief inventaris

 

Wilt u meer weten over de hele grote collectie(s) klompen die in depot staan? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@klompenmuseum.nl