»»»»»» exposities

Expositie 2016

archief exposities

Klompen – Olé!

Voor de expositie krijgt het Klompenmuseum madreñas (klompen) in bruikleen van Professor Alfonso Fernandez Canteli uit Spanje. Professor Canteli is een autoriteit op het gebied van de Spaanse madreñas en heeft een grote collectie [met ondermeer] Spaanse klompen.

madr1 mad2
madr3 madr4
Voorbeelden van madreñas.

De oudste gevonden klompen in Nederland.
Van de gemeente Hoorn ontvingen wij een klomp die dateert uit de periode 1275 - 1300.
Deze klomp is opgegraven in de binnenstad van Hoorn (opgraving hoek Roode Steen en Grote Noord in 2000).

oud1 oud2 oud3

Oudste klomp en trip van de gemeente Amsterdam.
De oudst bekende klomp dateert uit 1230 en is in 1997 bij een opgraving van het oude gasthuis aan de Nieuwendijk in Amsterdam gevonden. Klompen, trippen, en tripijzers | Klomp van elzenhout en tripzool van elzenhout met verdikkingen onder zool en hak. Beide voorzien van ijzerbeslag met uitstekende spijkers. Het betreft hier een halffabricaat. De trippen zijn een aanwijzing dat het in de nederzetting modderig en drassig kon zijn.

trip1 trip2

De oudste klomp uit Oldenzaal
Van de amateur-archeologische club Oldenzaal ontvingen we de oudste klomp die gevonden is in Oldenzaal.

oldenz

Wat komt er verder nog in de expositie te staan?

Nederlandse klompen in de hal.
Natuurlijk weer de Nederlandse klompen van de 13 klompenmakers die nog actief zijn.

Nederlandse klompen in de expositie.
In de expositieruimte wordt de wand met Nederlandse klompen uitgebreid. Van de provincie Utrecht had het Klompenmuseum maar één paar. Een nieuw bestuurslid zag dit en heeft zichzelf en de andere vrijwilligers de opdracht gegeven om dit uit te breiden. Momenteel zijn het vijf paar en dit worden er waarschijnlijk nog meer.

Schenkingen - en nieuwe aanwinasten
De grote collectie klompen die het Klompenmuseum momenteel bezit, wordt nog regelmatig uitgebreid met schenkingen, met prachtige verhalen en met aankopen. Een deel van deze schenkingen komen in 2016 in de expositie te staan.

Voorbeeld 1
Het verhaal van de twee klompjes.
Het was 1957 ? toen er een patiënt werd opgenomen op de afdeling chirurgie van het vroegere Academisch Ziekenhuis in Groningen waar ik toen werkte. Het was dhr. Maarten Stel, klompenmaker in Burum. Hij had zijn duim ernstig beschadigd tijdens zijn werkzaamheden en werd geopereerd door de plastisch chirurg. Na zijn opname werd hij poliklinisch verder behandeld. Op zekere dag kwam hij op de afdeling met twee tripklompjes. Voor het hoofd van de afdeling [Betty] en mij ieder één exemplaar! Dat was heel leuk maar wij hadden beide wel graag twee klompjes gehad...

verh1

We waren nog jong en spraken af, dat degene van ons die het eerst trouwde het tweede klompje kreeg.
De jaren verliepen, maar de prins op het witte paard kwam niet langs.
Inmiddels had ik het ziekenhuis verlaten voor een verdere opleiding en Betty vierde haar 25 jarig jubileum in het ziekenhuis. Bij de bloemist liet ik mijn klompje opmaken en bood het haar aan op de receptie. Ze was er erg blij mee en ze heeft het klompjs jaren in haar bezit gehad. Helaas is zij overleden en via haar zuster kreeg ik het tweede klompje.
Intussen heb ik een hoge leeftijd bereikt en wil zo graag dat de klompjes bewaard blijven wanneer ik er niet meer ben. Op de klompenmanifestatie [tijdens het Bloemencorso] sprak ik één van de medewerkers van het Klompenmuseum en hij wil de klompjes graag voor mij bewaren in het museum!

Andere exposities