»»»»»» ARCHIEF persberichten 2012

  1. De wereldwijde trek van de klomp
  2. 11 april 2012 Univé en Internationaal Klompenmuseum ondertekenen overeenkomst
  3. Schenking van een grote collectie klompen
  4. Naar Klompenmuseum na gastles “Klompen de wereld in”

1: De wereldwijde trek van de klomp

Denk je aan klompen, dan denk je aan Nederland. Dat het ook anders kan, is vanaf 31 maart te zien in het Internationaal Klompenmuseum in Eelde. In de tentoonstelling ‘de wereld in’ is een overzicht te zien van het gebruik van de klomp over de hele wereld. Gerard Kemkers, coach van de TVM schaatsploeg, opent de tentoonstelling. Hij is als schaatser de wijde wereld in getrokken en nu als schaatscoach weer.

Nederlandse klompen gaan via de export de hele wereld over, maar in veel landen is ook een eigen productie. Het Internationaal Klompenmuseum heeft de belangrijkste collectie uit bijna 40 landen, van over de hele wereld. Aan dit internationale karakter wordt in de tentoonstelling volop aandacht besteed. Zo zijn er speciale bruidsklompen te zien uit onder andere Syrië, kinderklompen uit vele verschillende landen, klompen in de sport en klompen uit bar koude landen voor gebruik op het ijs. Een buitenproportioneel grote letterbak is passend gevuld met klompjes als souvenir en de nieuwste aanwinsten uit China en Noord-Afrika.

De tentoonstelling combineert functie en land van herkomst. Deze internationale kijk op het diverse gebruik van de klomp is uniek. Net als in vorige tentoonstellingen in dit museum is de vormgeving weer hip, modern en pakkend. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de toren van plusminus 3 meter hoog van honderden mooie blank geschuurde klompen, ingenieus gestapeld, van de nu nog actieve klompenmakers (13) in Nederland.

Zijn klompen geschiedenis? Nee, ze zijn van nu, nog steeds zijn er klompenmakers die produceren. Hun werk is te herkennen aan hun eigen ‘stempel’ op iedere klomp die ze maken. Bezoekers worden uitgenodigd de verschillen te ontdekken.

Internationaal Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, 9761 BA, Eelde (dr) ‘de wereld in’, van 1 april 2012 tot 1 oktober 2012

terug naar boven


2: 11 april 2012 Univé en Internationaal Klompenmuseum ondertekenen overeenkomst

Univé Noord-Nederland UA stelt ruimte beschikbaar aan het Internationaal Klompenmuseum te Eelde voor het inrichten van een depot ten behoeve van de belangrijkste en één van de grootste collecties klompen van Europa. Het Klompenmuseum bestaat dit jaar 22 jaar. Toen het geopend is was er een collectie van ruim 600 paar klompen. Deze collectie is in de loop van de jaren uitgebreid door giften en aankopen en bestaat nu uit meer dan 2.200 paar uit ruim 40 landen. De collectie is in de loop van de jaren ook steeds belangrijker geworden. Het bestuur van het Klompenmuseum was al sinds 2009, het jaar dat het Klompenmuseum een grote collectie unieke Franse klompen aan kon kopen, op zoek naar een veilige plek voor de collectie. De collectie staat tot op dit moment in het eigen houten museum. Bestuur en medewerkers wilden, in verband met mogelijke brand, een veiliger plaats. Bij diverse locaties en organisaties is er gevraagd of zij plaats hadden; o.a. het oude gemeentehuis aan de Burg. Legroweg, de Rabobank Noord-Drenthe. Uiteindelijk werd Univé gevraagd of zij ruimte hebben om de collectie veiliger onder te brengen. Univé Noord-Nederland was direct bereid om een deel van de kelder onder het gebouw aan de Hoofdweg hiervoor beschikbaar te stellen. Waarschijnlijk kan de gehele of bijna gehele collectie in deze ruimte veilig ondergebracht worden.

terug naar boven


3: Schenking van een grote collectie klompen

Klompenmaker Nijhof uit Goor heeft zijn grote collectie (± 400 paar) klompen geschonken aan het Internationaal Klompenmuseum te Eelde.   De collectie wordt morgen, maandag 17 september, opgehaald uit Goor. Dinsdagmorgen 18 september a.s. wordt deze collectie in het Internationaal Klompenmuseum aan de pers getoond.   Met deze grote aanwinst heeft het Klompenmuseum zeker één van de grootste collecties van Europa/de Wereld. Meer dan 2.500 paar klompen uit circa 40 landen bezit het Klompenmuseum hiermee.   Als je klompen ziet denk je aan Nederland, maar de klomp komt van oorsprong uit Frankrijk en niet uit Nederland. Als u dan de grote verscheidenheid aan klompen in dit Klompenmuseum ziet weet u gelijk waarom het bestuur van de Stichting Klompenmuseum Gebr. Wietzes in 2011 besloten heeft een nieuwe naam aan te nemen en wel: Internationaal Klompenmuseum.

terug naar boven


4: Naar Klompenmuseum na gastles “Klompen de wereld in” gastlessen

Op 14, 21 en 28 oktober zijn alle kinderen van de basisscholen van harte welkom, wel onder begeleiding, in het Internationaal Klompenmuseummuseum te Eelde. Tijdens Oktobermaand Kindermaand is het Klompenmuseum deze drie zondagmiddagen geopend van 13.00 – 17.00 uur. Na de film over het maken van klompen met de hand en met de machine en de rondleiding door het Klompenmuseum is er een doe-activiteit voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarbij speelt de klomp natuurlijke een belangrijke en centrale rol. Gastles “Klompen de wereld in” op basisscholen. Ruim voor de zomervakantie heeft het Internationaal Klompenmuseum de basisscholen in Eelde, Paterswolde, Eelderwolde en Yde aangeboden een gastles “Klompen de wereld in” te komen geven in september. Op obs Centrum, MAS, Mariaschool en obs Ter Borch zijn de gastlessen inmiddels gegeven door medewerkers van het museum. In de gastlessen is aandacht besteed aan het maken van klompen en aan de grote verscheidenheid van de klomp, afhankelijk van het land van herkomst. Aan de gastles is een ontwerpwedstrijd voor de leerlingen gekoppeld. Wat in de gastles is genoemd kunnen de kinderen zien in het museum. Het adres van het Klompenmuseum is: Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde. Telefoon: 050-3091181. Kijk ook maar eens op www.kindermaand.nl
Aukje van der Weg, medewerkster van het Internationaal Klompenmuseum, geeft een gastles aan leerlingen van de Menso Altingschool

 

terug naar boven